pozor nadpis 01   ŠKOLY

 

 Školy přihlášené do projektu a realizace projektu

foto 02

  Škola Přihláška      Realizace
  ZŠ Osek, okres Teplice, Hrdlovská 662 
15.10.2014   15.11.2014
 1. ZŠ Most, Svážná ulice   3.11.2015   10.11.2015
14. ZŠ Most, Rozmarýnová ulice 19.11.2015   23.11.2015
  ZŠ  Kamenné  Žehrovice 12.02.2016   11.03.2016
  ZŠ J.A.Komenského Nové Strašecí 20.04.2016   02.05.2016
  ZŠ a MŠ   Tisá 02.05.2016   18.05.2016
 8. ZŠ  Most 19.05.2016   16.06.2016
10. ZŠ  Most 19.05.2016   20.06.2016
11. ZŠ  Most 19.05.2016   22.06.2016
  ZŠ Velemín 29.08.2016   22.09.2016
 3. ZŠ Most 11.11.2016   18.11.2016
  ZŠ Osek - pokračování projektu     22.11.2016
  ZŠ Žalany 12.01.2017   02.02.2017
  MŠSpec.,Studentská 1416, Žatec 23.02.2017   18.05.2017
  ZŠ Vratislavice n/N 15.01.2018   09.05.2018 
  ZŠ Vratislavice n/N     10.05.2018
  MŠ Lísteček Vratislavice n/N 14.01.2018   26.09.2018
  MŠ Sídliště Vratislavice n/N 14.01.2018   27.09.2018 

 

 

 Základní škola Osek

V září 2014 byla oslovena Základní škola v Oseku s nabídkou na provedení pilotní zkoušky tohoto projektu. Ředitel školy se velmi aktivně k projektu postavil společně s učitelským sborem. Do školy bylo dodáno cca 280 návleků pro třídy prvního stupně.

Ve všech třídách prvního stupně byl žákům na interaktivních tabulích předveden projekt "Pravidla bezpečného přecházení".

Po tomto seznámení s pravidly šly děti za doprovodu učitelů i do ostrého provozu a za dozoru strážníků Městské policie Osek se učily přecházet tak, aby neohrozily svoje zdraví a dodržovaly

"Devatero bezpečného přecházení" .

Děti byly velmi ukázněné a vše správně pochopily.

Závěrečné vyhodnocení

Po dobu čtyř měsíců se prováděla nepravidelná kontrola, zda děti budou bezpečnostní návleky využívat dobrovolně a hlavně cíleně ke své ochraně. Během měsíců – prosinec 2014 až březen 2015 byla pořízena i videodokumentace z přechodu před školou, kde je velmi silný provoz, zvláště v ranních hodinách, kdy děti jdou do školy.

Dále byla vyhlášena naší společností didaktická a výtvarná soutěž. Tyto soutěže proběhly v únoru a březnu 2015. Výsledky jsou zdokumentovány a vítězové byli odměněni.

Spolupráce se základní školou a také s radnicí města Oseku byla pro nás velmi významná a věříme, že přispějě k rozšíření projektu na další školy v České republice.