pozor nadpis 01   NAŠI PARTNEŘI

 

-  Město  Osek -  Městský úřad Osekfoto 05

Město Osek a Základní škola Osek se odvážili nastoupit do projektu
jako první a žáci této školy nám ukázali jak je důležitá naše osvěta.
Většina žáků 1., 2., 3., a někteří ze 4. tříd, velmi aktivně používala
správné návyky, které zákon o provozu na komunikacích chodcům nenabízí. Navíc se tímto projektem snažíme o popření dříve vysloveného pravidla o absolutní přednosti chodců.

 

- Statutární město Most - Magistrát města Mostu

Město Most aktivně vstoupilo do preventivního programu předloženého naší společností. Program nazvaný Bezpečně do školy
se zaměřuje na zvýšení bezpečnosti dětí při přecházení komunikací na přechodech pro chodce a mostecká radnice našla ve svém rozpočtu rezervy, které byly použity na zavedené tohoto programu.

 

- Obec Kamenné Žehrovice - Obecní úřad Kamenné Žehrovice

Obec Kamenné Žehrovice je první obcí ve Středočeském kraji kde je tento projekt zaveden. Velmi vstřícný přístup obecního úřadu podpořil zavedení tohoto projektu. Dne 10.3.2016 byly děti místní Základní školy poučeny jak se mají správně chovat v silničním provozu a byly jim předány bezpečnostní sady a bylo s nimi vyzkoušeno bezpečné přecházení přes přechod. Obcí prochází velmi frekventovaná komunikace na trase Rakovník - Kladno a je zde velmi silný provoz vozidel.


- Město Nové Strašecí - Městský úřad Nové Strašecí

Město Nové Strašecí je dálším aktivním městem, které se stará
o bezpečnost svých dětí. Dne 22.03.2016 jsme vsoupili v jednání s MÚ
a dne 20.04. jsme uzavřeli smlouvu se základní školou o proškolení žáků
1. a 2. tříd k projektu "BEZPEČNĚ DO ŠKOLY". Velmi vstřícně přistoupilo
k projektu vedení MÚ i vedení školy. Proškolení dětí bude realizováno za účasti městské i státní policie z Nového Strašecí.