pozor nadpis 01   O  NÁS

 

Spolek BEZPEČNÍ CHODCI vznikl původně v roce 2010. Hlavním a jediným cílem bylo vypracování a provádění projektu pro zvýšení bezpečnosti chodců v silniční dopravě. Spolek pracoval sporadicky a po úmrtí předsedy spolku, pana Bohuše Kysela byla činnost úplně zastavena.

V květnu 2016 jsme na základě valné hromady obnovili činnost, včetně rozpracovaného projektu Bezpečně do školy. Od této doby je spolek jediným prováděcím subjektem v tomto projektu.

V červnu 2016 byla podána žádost o přidělení grantu na zavádění projektu do škol. Tento projekt již běží na 9 ZŠ a bude dále rozšiřován podle získaných finančních prostředků.

Za spolek Naďa Dubská – předsedkyně spolku